CONSTRUCCIÓ EN FUSTA

A Trass Arquitectura pensem que el futur de l'arquitectura passa per una aposta decidida per la construcció sostenible i també la prefabricació.

Per això treballem amb sistemes constructius basats en la fusta:

ENTRAMAT LLEUGER

Aquest sistema estructural es basa en panells estructurals autoportants fets amb petits muntants o bigues separats a poca distància i un tauler per cada cara. Permet incorporar en el mateix gruix del mur l'aïllament, el pas d'instal·lacions, calaixos de persiana…

CONTRALAMINAT

Panells massissos fabricats amb làmines de fusta creuades i encolades. Estructuralment treballen com a parets amb la capacitat de transmetre càrrega en totes les direccions. Permet construccions de llums més grans i més plantes d'alçada.

Alguns dels treballs més importants que hem realitzat en fusta són el Gimnàs Club Tennis Urgell (amb entramat lleuger) i l'edifici Cavallers que amb 6 plantes d'alçada és l'edifici realitzat amb fusta contralaminada més alt d'Espanya.

Avantatges de la construcció i prefabricació amb fusta:

  • Respecte pel medi ambient: La fusta és l'únic material de construcció natural i renovable.
  • L'origen de la fusta per la construcció prové de boscos controlats i certificats.
  • La fusta és un material de baix cost energètic: durant la seva vida com a arbre desprèn oxigen i absorbeix diòxid de carboni. I el seu procés de transformació per la utilització en construcció requereix molt poca energia en comparació amb el formigó, l'acer o l'alumini.
  • Ofereix les mateixes garanties de resistència estructural i al foc que altres materials com el formigó o l'acer.
  • Durabilitat: amb les tècniques actuals i un ús adequat de la fusta es garanteix la durabilitat i qualitat.
  • La fusta és un material aïllant, que no genera ponts tèrmics i que té la capacitat d'autoregular la humitat.
  • És un material natural. Beneficia l'ambient que es respira a l'edifici, millorant la qualitat de vida i aportant confort i sensació de calidesa.
  • La construcció amb fusta és en sec i amb un material lleuger, de fàcil manipulació i que no genera residus. Per tant s'estalvia energia, aigua i temps d'espera d'assecat.
  • Rapidesa i precisió en el muntatge: la prefabricació permet reduir els terminis d'execució, i per tant minimitzar el cost final de l'obra.
  • Permet la modulació per optimitzar el muntatge i transport.