SERVEIS

 • ARQUITECTURA

  Projectes i direccions d'obra personalitzats
  Nova construcció, ampliació o reforma
  Àmbit privat i públic

 • SOSTENIBILITAT

  Construcció amb fusta
  Criteris d'eficiència energètica
  Sistemes passius
  Energies renovables

 • URBANISME I PLANEJAMENT

  Treballs derivats del desenvolupament de POUMS
  Plans parcials
  Estudis de detall
  Parcel·lacions

 • URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL

  Obres de vials
  Instal·lacions i serveis
  Espais lliures i zones verdes

 • REHABILITACIÓ

  Reformes d'edificis
  Millores d'accessibilitat
  Rehabilitacions energètiques
  Patologies
  Enderrocs i obres de consolidació

 • INFORMES I CERTIFICATS

  Certificació energètica d'edificis
  Cèdules d'habitabilitat
  Inspecció tècnica d'edificis (ITE)
  Taxacions i valoracions immobiliàries
  Estudis de seguretat i coordinació
  Projectes d'activitat, canvis d'ús i legalitzacions

 • INTERIORISME

  Disseny d'interiors i solucions a mida
  Assessorament d'acabats, materials, mobiliari i il·luminació
  Renders i imatges en 3D per visualitzar els volums i l'acabat final

 • DISSENY GRÀFIC

  Imatge corporativa i branding
  Packaging
  Disseny editorial
  Disseny web