Platform. Habitatge Prefabricat

De volumetria molt simple, el seu interior es desenvolupa en espais molt flexibles, permetent diversos usos en funció de la seva distribució. Permet múltiples acabats, tant exteriors com interiors.

Aquest projecte és desenvolupa conjuntament amb: