Gimnàs del Club Tennis Urgell

Lleida

El projecte consisteix en l'ampliació i reforma de les instal·lacions del Club de Tennis Urgell. Creant un nou gimnàs millorant els accessos i renovant tot el sistema de producció d'energia. El principal repte consisteix en fer una ampliació de les instal·lacions esportives amb una repercussió en el cost de manteniment energètic el més baix possible i seguint criteris d'eficiència i sostenibilitat.

Es planteja la solució de fer un sol volum compacte per al gimnàs, annex a un segon cos d'accessos, i incorporant estratègies de disseny passiu. L'edifici s'obre a sud i est, i queda protegit del nord i oest, amb la incorporació de ràfecs i paraments mòbils de lames per al control solar. Utilitza una ventilació natural creuada com a sistema de refrescament i s'aprofita la inèrcia tèrmica de la solera. El sistema constructiu es basa en uns pòrtics de fusta laminada de llums superiors a 7,5 metres. Els sostres i tancaments verticals estan realitzats amb entramat lleuger, que permet incorporar en el pròpi element estructural i de tancament importants gruixos d'aïllament tèrmic (16 i 24 cm respectivament). A la vegada es tracta d'un sistema de construcció en sec i amb materials lleugers que, sumat a la prefabricació dels elements, permet reduir els costos i terminis d'execució.